[Pe�na wersja menu] [O nas] [Nasze psy: PAX Predator; NESKA RAUBRITTER Ankus; INKA Marstal; ELIOT NESS Marstal; PRISKA Marstal; MILLA Marstal; DYLAN Marstal] [O rottweilerach] [Szczeni�ta: Aktualnie; Poprzednie mioty; Szczeni�ta u nas] [[Galerie zdj��] [Wyniki wystaw] [Linki] [E-mail] [Ksi�ga go�ci] [English version]

Wiadomo�ci & aktualizacje
- rok 2006

Strona g��wna >> Wiadomo�ci & aktualizacje >> Rok 2006

   

Naj�wie�sze wiadomo�ci & aktualizacje - na stronie g��wnej

17.12.2006 - zamieszczamy informacje o skojarzeniu naszej PRISKI Marstal ze znanym belgijskim psem COBRA van het Falconsnest

13.11.2006 - z dum� informujemy, �e nasza PRISKA Marstal na �wiatowej Wystawie w Poznaniu w licznej klasie champion�w zdoby�a lokat� 3! Dodajemy tak�e pe�ne wyniki wystawy.

6.11.2006 - aktualizujemy nasz� stron� po d�ugiej przerwie. W tym czasie nasza PRISKA Marstal odnios�a swoje kolejne sukcesy wystawowe. 

Na Mi�dzynarodowej Wystawie Ps�w Rasowych we Wroc�awiu, PRISKA zdoby�a lokat� 1, CWC, CACIB oraz tytu�y: Najlepsza Suka w Rasie, Zwyci�zca Rasy! Oto pe�ne wyniki tej wystawy.

Na Klubowej Wystawie Rottweiler�w w Warszawie,  PRISKA otrzyma�a lokat� 2 i doskona�y opis. Zamieszczamy tak�e pe�ne wyniki.

Poni�ej zamieszczamy tak�e zdj�cia z wrze�niowej sesji PRISKI Marstal:

   

oraz INKI Marstal:

Ponadto, w�a�ciciele mieszkaj�cego w Belgii KENZO Marstal otrzymali wyniki jego prze�wietlenia na dysplazj� - zar�wno stawy biodrowe, jak i �okciowe ca�kowicie wolne od dysplazji (HD-A, ED 0/0).

 

14.08.2006 - udany weekend dla rottweiler�w "Marstal"! 

Mi�dzynarodowa Wystawa Ps�w Rasowych w Ozolniekach (�otwa) - nasza PRISKA Marstal wygrywa tytu�y Najlepsza Suka w Rasie, CACIB, CAC, zostaj�c CHAMPIONK� �OTWY! Zamieszczamy te� pe�ne wyniki tej wystawy, a poni�ej 2 zdj�cia PRISKI:


Zdj�cia PRISKI dzi�ki uprzejmo�ci Ainy Kornejevej ("Korland Rein")

Specjalistyczna Wystawie Rottweiler�w -  BeNeLux Show 2006 w Holandii - mieszkaj�cy w Belgii KENZO Marstal wspaniale debiutuje zdobywaj�c 1 lokat� z ocen� doskona�� w licznie obsadzonej klasie m�odzie�y! Gratulujemy! Poni�ej 2 zdj�cia KENZO - wi�cej na podstronie Miot "K" Marstal.


Zdj�cia KENZO zrobione przez Mario i Amand� ("Munanis").

28.07.2006 - gratulacje dla KENZO Marstal za zdanie w Belgii z doskona�ym wynikiem RST (odpowiednik niemieckiego ZTP - testy psychiczne i przegl�d hodowlany) w ubieg�y weekend! Poni�ej nowe zdj�cia 14-miesi�cznego KENZO:

Dodajemy te� zaleg�e wyniki Mi�dzynarodowej Wystawy w Krakowie. Nasza PRISKA zdoby�a na niej CACIB res. 

Poza tym, wiele nowych zdj�� naszych ps�w z czerwca:

ELIOT NESS Marstal

PRISKA Marstal
 

INKA Marstal
 

oraz ponad 8-letnia NESKA - "matka rodu"

Psy razem - ...beztroskie przedpo�udnie w ogrodzie...

... popo�udniowy relaks za miastem ... i spokojny wiecz�r w domu
     

29.05.2006 - dodajemy wyniki wczorajszej Mi�dzynarodowej Wystawy w Lesznie. Nasza PRISKA zdoby�a lokat� 1, CWC i CACIB res. 

15.05.2006 - przedstawiamy nowe zdj�cia KENZO Marstal w wieku 12 miesi�cy! Dzi�kujemy w�a�cicielom za ich nades�anie.


8.05.2006 - dodajemy wyniki wczorajszej Mi�dzynarodowej Wystawy w �odzi
14.04.2006 - nasze �yczenia wielkanocne.

19.03.2006 - z dum� informujemy, �e na Walentynkowej Wystawie w Bydgoszczy nasza PRISKA Marstal zdoby�a lokat� 1, CWC, tytu�y Najlepsza Suka w Rasie oraz Zwyci�zca Rasy i tym samym zosta�a CHAMPIONK� POLSKI!!!

Ponadto, PRISKA zosta�a ZWYCIʯCZYNI� RANKINGU WYSTAWOWEGO 2005 organizowanego przez Klub Rottweilera w Polsce (ZKwP)! EVANDER Marstal zosta� V-ce Zwyci�zc� Rankingu 2005 w kategorii ps�w.

Dodajemy tak�e nowe zdj�cia KENZO i KEVIN'a - syn�w NESKI i FILOU vom Rauberweg.

2.01.2006 - dodajemy du�o zaleg�ych zdj�� dorastaj�cych potomk�w NESKI z miot�w: "P" Marstal (po FANTO v.Kummelsee) - PRESTON'a, PORTER'a, PASCAL'a i PII oraz "K" Marstal (po FILOU v. Rauberweg) - KENZO i KEVIN'a.

Wiadomo�ci - rok 2007

Wiadomo�ci - rok 2005

Wiadomo�ci - rok 2004

Wiadomo�ci - rok 2003

Wiadomo�ci - rok 2002

Wiadomo�ci - rok 2001

Wiadomo�ci - rok 2000

 

Strona g��wna