[Full menu] [About us] [Our dogs: PAX Predator; NESKA RAUBRITTER Ankus; INKA Marstal; ELIOT NESS Marstal; PRISKA Marstal; MILLA Marstal; DYLAN Marstal] [About Rottweilers] [Puppies: Current litter; Previous litters; Puppies at our home] [Picture galleries] [Show results] [Links] [E-mail] [Guestbook] [Polska wersja]

ADRK Club Winner Show 2009

Homepage >> Show results >> ADRK KSZ Sudlohn-Oeding 2009

   

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez nas i są chronione prawem autorskim. Ewentualne wykorzystanie zamieszczonych tu materiałów tylko w niezmienionej postaci i po wyrażeniu przez nas zgody - e-mail. Copyright by Joanna Rymarczyk © 2009.

We are the authors of all the photos gathered at this site. Do not copy without permission (e-mail)!  
Copyright by Joanna Rymarczyk © 2009.

ADRK Klubsieger Zuchtschau

Suedlohn-Oeding (22/23.08.2009) - Niemcy / Germany

472 zgłoszone rottweilery / entered rottweilers

PSY / MALES

SUKI / FEMALES

KLASA MŁODZIEŻY /YOUTH CLASS (72)
SĘDZIA / JUDGE: Paul-Dieter Viehoff

 

V1 - Jug. CAC - VINN von der Teufelsbruecke (IVES v. Hause Neubrand II - EASEY v.d. Teufelsbruecke)

 

V2 - res. Jug. CAC - MACHO vom Luchweg (XANTHOS v. Wolfert Turm - EYSCHA v. Luchweg)

 

V3 - HANNES vom Bruchgraben (AMIGO v. Schwaiger Wappen - AXA v. Haus Rumpel)

 

V4 - OMAR vom Hirschenrangen (XEDOR v. Kuemmelsee - TESS v.d. Scherau)

 

V5 - MORRIS Marstal (DEACON of Voyager Rotts - PRISKA Marstal)

 

V6 - DINO av Ipso (XAMOS Crni Lotos - Jeppekroken's UZI)

 

V7 - JESSE von der Lauterbruecke (YANKEE v. Kriegsdamm - HEXE v.d. Koenigskanzel)

 

V8 - ENRIQUE Anguinus (DACK Flash Rouse - AFRODITA Anguinus)

 

V9 - HASKO vom Kressbach (HENRY v.d. Hassberghoehen - VALERIA v. Kressbach)

 

V10 - VULKAN Crni Lotos (PHYTON Crni Lotos - CIGOLEA Crni Lotos)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych psów z tej klasy/ photos of some other dogs from these class:

 

SG - HECTOR von Shambala (AMBASADOR v. Shambala - CASSANDRA v. Shambala)
 

 

SG - INDIO de Breogan (EXEL v. Schwan- ZEFI de Breogan) 

 

SG - IRK von St. Niclas (ERIK v. Heidebaren - BRENDA v. St. Niclas)
 

 

SG - JONI Earl Antonius (MERLIN Flash Rouse - BIANCA of Silver Fild KG)
 

 

SG - MIKE di Casa Dabraio (CLIFOSKAR di Casa Dabraio - CLEOLARIO)
 

KLASA MŁODZIEŻY /YOUTH CLASS (73)
SĘDZIA / JUDGE:  Hans-Jurgen Radtke

 

V1 - Jug. CAC, KJS 2009 - PATIA vom Kuemmelsee (XEDOR v. Kuemmelsee - WICHITA v. Kuemmelsee)

 

V2 - res. Jug. CAC - MAGGIE von der Koenigskanzel (VICO v. Kressbach - HELLA v.d. Koenigskanzel)

 

V3 - WIDNEY vom Hause Neubrand II (HASSAN v. Markgraflerland - IVETT v. Hause Neubrand)

 

V4 - IRA vom Haingraben (UMBRO v. Sittard - KOKO v. Wilden Westen)

 

V5 - DOXA Earl Antonius (GIL v. Hause Milsped - KENDY Earl Antonius)

 

V6 - VENUS vom Hause Enzian (AMIGO v. Schwaiger Wappen - TINI v. Hause Enzian)

 

V7 - WENNA vom Moritzberg (YORK v. Salamandertal - INKA v. Schwaiger Wappen)

 

V8 - URLE vom Schwaiger Rathaus (AMIGO v. Schwaiger Wappen - GRETA v. Rangau)

 

V9 - RONA van de Runderkraal (XEDOR  v. Kuemmelsee - FRIZBI Crni Lotos)

 

V10 - JENNY von St. Niclas (MAMBO v.d. Crossener Ranch - CORA v. St. Niclas)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (48)

SĘDZIA / JUDGE:  Anton Spindler

 

V1 Anw.Dt.Ch.VDH, KJS 2009 - ELJANO vom Hause Anin (JONAS v. Rauberweg - LARA v. Hause Anin)

 

V2 AJS 2009 - HILTON Black Rose (REMKO Crni Lotos - COBRA Crni Lotos)

V3 - CIMBO vom Neunkircher Schloss (AMBASSADOR v. Shambala - ANGIE v. Ostertal)

 

V4 - IDI de Zankueta (GILL v.d. Weilerei - XARA can Auladell) 

 

V5 - GERO vom Hause Anin (GERRIT v. Heidebaren - UNKE v. Hause Anin)

 

V6 - DON aus der Espenstatte (BEN v. Langen Grund - ZORITA v. Hause Neubrand)

 

V7 - ZOTTEL von der Bleichstrasse (HECKTOR v.d. Donnereiche - NANNE v.d. Bleichstrasse)

 

V8 - LENZ vom Vilstaler Land (BEN v. Langen Grund - ALEA v. Brandauer Weg)

 

V9 - Just Ask PONTUS (Just Ask MORRIS - Hanbar WILMA)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych psów z tej klasy/ photos of some other dogs from these class:

 

V - LOUKAS von der Leuchtenbrucke (MORRO v.d. Scherau - MINA v. Bonzi Star)
 

 

V - NEX vom Erxespring (UMBRO v. Sittard - RENI v. Goldenen Stern)

 

SG - AKINO of Niveksue (DEACON of Voyager Rotts - DORA v. Hause Edelstein)

 

SG - COLYNS vom Hause Man (KARL v. Hause Neubrand - AMBER v.h. Falconsnest)

 

SG - MARKOSS vom Siriuss (ARTUR v. Hartau - HOLLY v. Siriuss)
 

 

SG - MORO Timit Tor (MUCK v.d. Scherau - OLIMPIA v. Hause Nadja)
 

 

SG - PRIMO vom Hause Edelstein (GUILLT v. Hause Edelstein - EISCHA v. Hause Edelstein)  

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (43)
SĘDZIA / JUDGE: Edgar Hellmann

 

V1 Anw.Dt.Ch.VDH, AJS 2009 -  Dinastiya Yugry ELZA (GITANO v. Kuemmelsee - Person Non Grate GUCCI)

 

V2 - UNIQUE vom Hause Neubrand (IVES vom Hause Neubrand II - FARINA vom Gruentenblick)

 

V3 - VIKKI iz Tverskogo Dvora (NICO v.d. Scherau - CHERESHYNA iz Tverskogo Doma)

 

V4 - TIKA Flash Rouse (DACK Flash Rouse - CORA Flash Rouse)

 

V5 - FATE Flash Rouse (GONZZO Earl Antonius - RAMONA v.d. Crossener Ranch)

 

V6 - Just Ask PAULA (Just Ask MORRIS - Hanbar WILMA)

 

V7 - XENIA von der Holzhaussiedlung (BEN v. Langen Grund - OLIVIA v. Holzhaussiedlung)

 

V8 - LEDA von der Somerweide (TORREODOR is Rojaus Slenio - NEDA of Silver Fild KG)

 

V9 - CROSS de Chatoisillon (ASTRO de la Lumireuse Maestria - SADE v. Ninok)

 

V10 - YELKA v.d. Bleichstrasse (QUANTO v. Wilden Westen - RENA v.d. Bleichstrasse)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (41)

SĘDZIA / JUDGE: Edgar Hellmann

 

V1 Anw.Dt.Ch.VDH - NORIS vom Hause Edelstein (FANTO vom Kuemmelsee - BOA v. Bonzi Star)

 

V2 - DUNCAN von den Nibelungen (REX v.d. Bleichstrasse - AYSEL v.d. Nibelungen)

 

V3 - GOTCHA from House Hertog (AMBASSADOR v. Shambala - DORA v. Rengarde)

 

V4 - CARLO vom Hause Haase (MAMBO v.d. Crossener Ranch - NADJA v.d. Scherau)

 

V5 - Just Ask MALKOM (Durbach's BOJAN - Just Ask FRANKIE)

 

V6 - CACAO del Dardo Nero (MAMBO v.d. Crossener Ranch - HONDRA del Dardo Nero)

 

V7 - CHACK of Silver Fild KG (DACK Flash Rouse - BEA of Silver Fild KG)

 

V8 - GISMO vom Hainichfelsen (FILOU v. Rauberweg - CASSANDRA v. Hainichfelsen)

 

V9 - SANTO Flash Rouse (ARKO Earl Antonius - GEA)

 

V10 - NICK von der Bleichstrasse (RICK v. Burgthann - GWEN v.d. Bleichstrasse)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych psów z tej klasy/ photos of some other dogs from these class:

 

V -CHAN of Silver Fild KG (DACK Flash Rouse - BEA of Silver Fild KG)

 

SG - FABIO von der Leuctenbrucke (BENNO v.d. Hundehutte - HAIDI Scarvas Strand)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (49)
SĘDZIA / JUDGE: Paul-Dieter Viehoff

 

V1 Anw.Dt.Ch.VDH, AS 2009 -  DIKAYA STAYA SHAKIRA Bona Dea Plyus (FIL Bona Dea Plyus - ALFA SHERON Great Heritage)

 

V2 - ZOE vom Hause Anin (QUINTUS v. Hause Anin - DIVA v. Hause Anin)

 

V3 - Arzadon BUDINA (EX v. Gruentenblick - Arzadon TICKI)

 

V4 - WOLGA vom Herrenholz (AMIGO v. Schwaiger Wappen - VENUS v. Herrenholz)

 

V5 - BEYONCE Anguinus (DIONYS od Dragicevica - BLUNA od Skupnjaka)

 

V6 - ZENDY from Royal Breed (YOY v.d. Crossener Ranch - NAOMI from Royal Breed of Kanjevac)

 

V7 - XUE vom Herrenholz (ETY v. Herrenholz - CIMBA v. Schloss Rastede)

 

V8 - ANGELINA Vravolu (CLIFF v.d. Raspeburg - AIKA Mumlek)

 

V9 - ADINA vom Kressbach (MAMBO v.d. Crossener Ranch - VENJA v. Kressbach)

 

V10 - CLEOPATRA av Ipso (ARCHO av Ipso - Jeppekroken's UZI)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (39)
SĘDZIA / JUDGE: Hans-Jurgen Radtke

 

V1 Anw. Dt.Ch.VDH - IVO vom Schwaiger Wappen (AMIGO v. Schwaiger Wappen - TAMINA v. Kuemmelsee)

 

V2 - UNOX vom Hause Anin (DANDY v. Hause Neubrand - JULY v. Hause Anin)

 

V3 - GINO von St. Niclas (CONNEN v. Bromachsee - CORA v. St. Niclas)

 

V4 - BURNING des Princes d'Aragone (BEN v. Langen Grund - TINA des Princes d'Aragone)

 

V5 - FELIX Crni Lotos (PHYTON Crni Lotos - DELA Kao Bumbarin)

 

V6 - INDIOS dell'Antico Gurierro (HARKO dell'Antico Gurierro - SHARON dell'Antico Gurierro)

 

V7 - LUPO vom Agerspitz (HENRY v.d. Hassberghoehen - IRIS v. Agerspitz)

 

V8 - CITAR aus dem Land der Musketiere (RICCO Earl Antonius - ARUBA Kao Bumbarin)

 

V9 - DINO vom Carraba Haus (CARLOS v.d. Golan-Hoehen - WENDI v. Lenthe)

 

V10 - Deminas VIGGO (Faunus SAMURAI - Deminas ARTEMIS)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych psów z tej klasy/ photos of some other dogs from these class:

 

V - BAP vom Heltorfer Forst (AMBASSADOR v. Shambala - ZORA v. Heltorfer Forst)

 

V - CLIFF von der Raspeburg (MAMBO v.d. Crossener Ranch -  HAPPY v. Wahrener Eck)

 

V -IRON von der Moorkultur (FILOU v. Rauberweg - INKA v.d. Thalheimer Flur)
 

 

V - Orkanens OOPS THE OUTLAW (AMBASSADOR v. Shambala - Orkanens ATLANTA ANOUK)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (32)
SĘDZIA / JUDGE: Anton Spindler

 

V1 Anw. Dt.Ch.VDH, CAC, KS 2009, BoB - SOFIE vom Schwaiger Rathaus (HENRY v.d. Hassberghoehen - RESI v. Schwaiger Rathaus)

 

V2 - IVETT vom Hause Neubrand (GERO v.d. Hassberghoehen - OXANA v. Hause Neubrand)

 

V3 - JILL von der Crossener Ranch (HENRY v.d. Hassberghoehen - WHITNEY v.d. Crossener Ranch)

 

V4 - ABERON ZHENEVA Black Bist (FLEGEL v. Tegeler Fliess - DERIKA Black Bist)

 

V5 - BRITTA vom Braunauer Wappen (MAMBO v.d. Crossener Ranch - WANJA v. Faust-Schloessl)

 

V6 - LIKI of Nikola's Lion (EX v. Gruentenblick - CHARLOTTE of Nicola's Lion)

 

V7 - ONDRA vom Klosterwappen (JACKOMO v. Klosterwappen- LARA v. Klosterwappen)

 

V8 - SIDNEY dei Tesori Etruschi (IVAN dei Tesori Etruschi - GIBRALTERA dei Tesori Etruschi)

 

V9 - INKA vom Schwaiger Wappen (AMIGO v. Schwaiger Wappen - TAMINA v. Kuemmelsee)

 

V10 - CREOLE aus dem Land der Musketiere (Arzadons TAYSON - TINA a.d. Land der Musketiere)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych suk z tej klasy/ photos of some other females from these class:

 

V - KERIMA von der Burg Weibertreu (MUCK v.d. Scherau - AKIA v.d. Burg Weibertreu)

 

V - KOLONNIA of Nicola's Lion (NORIS v.d. Alten Festung - HERTA Mar-Ub)
 

 

V - TINI vom Hause Enzian (CUJO v.d. Burg Weibertreu - ISMAY v. Hause Enzian)

 

SG - PIA dei Calabresi (ARKON dell'Antico Guerriero - GINA)

KLASA ZWYCIĘZCÓW / WINNER CLASS (28)
SĘDZIA / JUDGE:  Edgar Hellmann

V1 Anw. Dt.Ch.VDH, CAC, KS 2009 - UTZ vom Hause Anin (DANDY v. Hause Neubrand - JULY v. Hause Anin) 

V2 - AS 2009 - ALONSO vom Lauberg (FILOU v. Rauberweg - ROMINA v. Kuemmelsee)

 

V3 - Lemmenmaen JUMBO (GONNZO Earl Antonius - Lemmenmaen GIVA)

 

V4 - PHYTON Crni Lotos (RAMZES Crni Lotos - ALFA v. Junipera)

 

V5 - MEDOC vom Maulbeergraben (FLEGEL v. Tegeler Fliess - MONTANA a.d. Blumental)

 

V6 - Arzadons TAYSON (BARNI od Dragicevica - Arzadons NANCY)

 

V7 - ENZO vom Wattenmeer (DARK v. Schloss Rastede - BARA v. Wattenmeer)

 

V8 - DEACON of Voyager Rotts (ODIN v. Medilica - NASTY of Voyager Rotts)

 

V9 - BARON von der Bodebruecke (JUMBO v. Kuemmelsee - PIA v. Spitzbubenberg)

 

V10 - TIMM vom Hause Enzian (CUJO v.d. Burg Weibertreu - ISMAY v. Hause Enzian)

 

Zdjęcia niektórych pozostałych psów z tej klasy/ photos of some other dogs from these class:

 

V - LEROY vom Haysherak (MAMBO v.d. Crossener Ranch - REBECCA della Rocca Brancaleone)

 

V - MARISIO Ri Mobby Dick (HERKUL v. Hause Nina - FE Ri Mobby Dick)
 

KLASA ZWYCIĘZCÓW / WINNER CLASS (25)
SĘDZIA / JUDGE: Anton Spindler

V1  Anw. Dt.Ch.VDH, AS 2009 - KENDY Earl Antonius (CLIFF v.d. Koenigskanzel - NERA Earl Antonius)

 

V2 - EYSCHA vom Luchweg (FILOU v. Rauberweg - MALVE v. Obergrombacher Schloss)

 

V3 - JOSY von der Hassberghoehen (AKINO v.d. Lauterbruecke - GUNDA v.d. Hassberghoehen)

 

V4 - EZA van het Bergereng (BALOU vom Silberblick x ANDA vom Haus Rumpel II)

 

V5 - FEE vom Hause Zschammer (CUJO v.d. Burg Weibertreu - BACCARA v. Hause Zschammer)

 

V6 - SHUMA from House Rotvis (FLEGEL v. Tegeler Fliess - OLGA from House Rotvis)

 

V7 - HONDA Schwarz Rott Garde YU (GIL v. Hause Milsped - IRA Schwarz Rott Garde YU)

 

V8 - HERA (PHYTON Crni Lotos - DESANIRA)

 

V9 -IXY vom Gruentenblick (DINGO v. Gruentenblick - OLFA v. Oeterkotten)

 

V10 - JUDY (HERRY POTTER del Dardo Nero - CAROLA di Casa Garufi)

KLASA WETERANÓW / VETERAN CLASS (2)
SĘDZIA / JUDGE: Paul-Dieter Viehoff

1 - AMBASSADOR von Shambala (BALOU v. Silbeblick x CLEOPATRA v. Hammerbachtal)

2 - LOKO dell’Antico Guerriero (DOC v.d. Teufelscrucke x BETSSY)

KLASA WETERANÓW / VETERAN CLASS (1)
SĘDZIA / JUDGE:  Paul-Dieter Viehoff

1 - BONNY vom Wiehbachtal (BALOU v. Silberblick - LAICA v.d. Bluetenstadt)
V (Vorzuglich) - Doskonały / Excellent
SG (Sehr Gut) - Bardzo dobry / Very Good

Pełne wyniki na oficjalnej stronie ADRK / Full results at ADRK official website

Home page

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez nas i są chronione prawem autorskim. Ewentualne wykorzystanie zamieszczonych tu materiałów tylko w niezmienionej postaci i po wyrażeniu przez nas zgody - e-mail. Copyright by Joanna Rymarczyk © 2009.

We are the authors of all the photos gathered at this site. Do not copy without permission (e-mail)!  
Copyright by Joanna Rymarczyk © 2009.