[Pełna wersja menu] [O nas] [Nasze psy: PAX Predator; NESKA RAUBRITTER Ankus; INKA Marstal; ELIOT NESS Marstal; PRISKA Marstal; MILLA Marstal; DYLAN Marstal] [O rottweilerach] [Szczenięta: Aktualnie; Poprzednie mioty; Szczenięta u nas] [[Galerie zdjęć] [Wyniki wystaw] [Linki] [E-mail] [Księga gości] [English version]

Skróty, tytuły, terminologia niemiecka

Wybrane organizacje kynologiczne:

SKRÓT

ROZWINIĘCIE

OBJAŚNIENIE

FCI Federation Cynologique Internationale Międzynarodowa Organizcja Kynologiczna - z siedzibą w Belgii, zrzesza krajowe oganizacje kynologiczne z kilkudziesięciu państw na całym świecie
ZKwP Związek Kynologiczny w Polsce Polska organizacja kynologiczna, będące jedynym członkiem FCI w Polsce; zrzesza właścicieli i hodowców psów rasowych
VDH Verband fur das Deutsche Hundewesen Niemiecka organizacja kynologiczna, należąca do FCI; odpowiednik ZKwP w Niemczcech
ADRK Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub Powszechny Niemiecki Klub Rottweilera; klub zrzeszający indywidualnych członków - miłośników rasy z Niemiec i innych państw
IFR International Federation for Rottweiler-friends Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Rottweilera; zrzesza krajowe kluby rottweilera z państw na całym świecie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
KRwP Klub Rottweilera w Polsce Klub zrzeszający miłośników rottweilera w Polsce

Najważniejsze tytuły wystawowe:

SKRÓT

ROZWINIĘCIE

OBJAŚNIENIE

Ch., np.:

- PL
- Dt.-VDH
- CZ (CR)
- SK
- LV
- LUX
- NL
- AKC, itd.

ChampionWystawowy, np.:

- Polski
- Niemiec
- Czech
- Słowacji
- Łotwy
- Luksemburga
- Holandii
- oganizacji AKC (USA), itd.

Tytuł przyznawany przez poszczególne krajowe organizacje kynologiczne psom/sukom na podstawie zdobytych certyfikatów na krajowego championa (zależnie od kraju - 3-4), przyznanych w określonym odstępie czasu (6, 12 miesięcy) przez różnych sędziów. Różne państwa mogą mieć inne dodatkowe wymagania do przyznania tego tytułu.
Mł. Ch. (np. PL) Młodzieżowy Champion (np. Polski) Tytuł przyznawany psom/sukom występującym w klasie młodzieży, przyznawany na podstawie tytułów Zwycięzca Młodzieży, zdobytych zazwyczaj na 3 różnych wystawach, przyznanych przez różnych sędziów. Różne państwa mogą mieć inne dodatkowe wymagania do przyznania tego tytułu.
Int. Ch. International Champion (Interchampion) Champion Międzynarodowy; tytuł nadawawny psom/sukom na podstawie min. 2 certyfikatów (dot. rottweilerów i innych ras użytkowych) na championa międzynarodowego przyznanych przez 2 różnych sędziów międzynarodwych w 2 różnych krajach. Minimalny odstęp czasu między pierwszym a ostatnim certyfikatem wynosi 12 miesięcy, a pies/suka musi posiadać międzynarodowe świadectwo użytkowości (np. IPO).
Multi Ch. Multi Champion Tytuł nieoficjalny, kórym legitymuje się automatycznie pies/suka, który jest championem krajowym min. 3 różnych państw.
WS / Zw. Św. Welt Sieger / Zwycięzca Świata Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Światowej organizowanej co roku w innym państwie świata) najlepszemu psu oraz suce z klas dorosłych
WJS / Zw. Św. Mł. Welt Jugend Sieger / Zwycięzca Świata Młodzieży Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Światowej (organizowanej co roku w innym państwie świata) najlepszemu psu oraz suce z klasy młodzieży
ES (FCI) / Zw. Eur. (FCI) Europa Sieger (FCI) / Zwycięzca Europy (FCI) Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Europejskiej pod patronatem FCI (organizowanej co roku w innym państwie Europy) najlepszemu psu oraz suce z klas dorosłych
EJS (FCI) / Zw. Eur. Mł. (FCI) Europa Jugend Sieger (FCI) / Zwycięzca Europy Młodzieży (FCI) Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Europejskiej pod patronatem FCI (organizowanej co roku w innym państwie Europy) najlepszemu psu oraz suce z klasy młodzieży
ES (VDH) / Zw. Eur. (VDH) Europa Sieger (VDH) / Zwycięzca Europy (VDH) Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Europejskiej pod patronatem VDH (organizowanej co roku na początku maja w Niemczech - w Dortmundzie) najlepszemu psu oraz suce z klas dorosłych
EJS (VDH) / Zw. Eur. Mł. (VDH) Europa Jugend Sieger (VDH) / Zwycięzca Europy Młodzieży (VDH) Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie Europejskiej pod patronatem VDH (organizowanej co roku na początku maja w Niemczech - w Dortmundzie) najlepszemu psu oraz suce z klasy młodzieży
BS / Zw. Niemiec Bundess Sieger / Zwycięzca Niemiec Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie o utytuł Zwycięzca Niemiec (organizowanej co roku w październiku w Niemczech - w Dortmundzie) najlepszemu psu oraz suce z klas dorosłych
BJS / Zw. Niemiec Mł. Bundess Jugend Sieger / Zwycięzca Niemiec Młodzieży Tytuł przyznawany raz w roku na Wystawie o utytuł Zwycięzca Niemiec (organizowanej co roku w październiku w Niemczech - w Dortmundzie) najlepszemu psu oraz suce z klasy młodzieży
KS / Zw. Klubu ADRK Klub Sieger / Zwycięzca Klubu ADRK Tytuł przyznawany raz w roku na Klubowej Wystawie Rottweilerów ADRK (organizowanej co roku w sierpniu w różnych miastach Niemiec) najlepszemu psu oraz suce z klas dorosłych
KJS / Zw. Mł. Klub ADRK Klub Jugend Sieger / Zwycięzca Klubu ADRK Młodzieży Tytuł przyznawany raz w roku na Klubowej Wystawie Rottweilerów ADRK (organizowanej co roku w sierpniu w różnych miastach Niemiec) najlepszemu psu oraz suce z klas młodzieży
IFR Sg IFR Sieger Zwycięzca festiwalu IFR
BoB / Zw. Rasy (NwR) Best of Breed / Zwycięzca Rasy (Najlepszy w Rasie) Tytuł przyznawany na wystawach niezależnie od ich rangi, który otrzymuje najlepszy przedstawieciel danej rasy po porównaniu Najlepszego Psa i Suki w Rasie oraz Zwycięzców Młodzieży (psa i suki)
BoG Best of Group Zwycięzca Grupy FCI; tutuł, jaki otrzymuje zwycięzca danej grupy wg klasyfikacji FCI (10 grup) po porównaniu z innymi Zwycięcięzcami Ras przedstawicieli należących do danej grupy FCI
BiS Best in Show Najpiękniejszy Pies Wystawy (od 2001 roku = Zwycięcza Wystawy); tytuł przyznawany najpiękniejszemu psu/suce spośród Zwycięzców Grup FCI
CAC/CWC Certyfikat na Championa Wystawowego Tytuł przyznawany wg uznania sędziego pierwszemu psu/suce w klasach: pośredniej, otwartej i championów; w Polsce jako CWC, w większości innych krajów Europy nosi on nazwę CAC; w niektórych państwach Europy Zachodniej (np. Fracja, Belgia) jest przyznawany tylko jeden na płeć
CAC res. Rezerwowy Certyfikat na Championa Wystawowego Tytuł przyznawany wg uznania sędziego drugiemu psu/suce w klasach: pośredniej, otwartej i championów, gdy pierwszy piec/suka z danej klasy otrzymał CAC; w Polsce tytuł ten nie jest przyznawany
CACIB Certyfikat na Międzynarodowego Champion Piękności Tytuł przyznawany wyłącznie na wystawach międzynarodowych, najpiękniejszemu psu/ suce w danej rasie w porównaniu zwycięzców klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
CACIB res. Rezerwowy Certyfikat na Międzynarodowego Champion Piękności Tytuł przyznawany wyłącznie na wystawach międzynarodowych, drugiemu najpiękniejszemu psu/ suce w danej rasie w porównaniu psa/ suki z drugą lokatą z klasy, z której pochodził zdobywca CACIB ze zwycięzcami pozostałych klas (pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów).

Najważniejsze tytuły szkoleniowe:

SKRÓT

ROZWINIĘCIE

OBJAŚNIENIE

NIEMIECKIE TYTUŁY

BH Begleithund Pies Towarzysz; niemiecki odpowiednik polskiego PT-I
FH I Fahrtenhund I Pies Tropiący I stopnia
FH II Fahrtenhund II Pies Tropiący II stopnia; bardziej zaawansowany od FH I
SchH I / VPG I Schutzhund I / Vielseitigkeitprufung I (SchH od 2001 r. nosi nazwę VPG) Pies Obronny I/ Próba Wszechstronności I; niemiecki tytuł dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne; b. zbliżony regulaminowo do IPO-I
SchH II / VPG II Schutzhund II / Vielseitigkeitprufung II Pies Obronny II/ Próba Wszechstronności II; niemiecki tytuł dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne; b. zbliżony regulaminowo do IPO-II; wyższy stopień zaawansowania niż SchH I/ VPG I
SchH III / VPG III Schutzhund III / Vielseitigkeitprufung III Pies Obronny III/ Próba Wszechstronności III; niemiecki tytuł dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne; b. zbliżony regulaminowo do IPO-III; najwyższy stopień zaawansowania
AD Ausdauerprufung Próba wytrzymałościowa; bieg na dystansie 20 km w ciągu 2 godzin
DM FH Deutsche Meister FH (Deutsche Meisterschaft FH) Mistrz Niemiec Psów Tropiących (Mistrzostwa Niemiec Psów Tropiących) - zwycięzca głównych zawodów psów tropiącyh, organizowanych raz w roku przez ADRK
DM VPG (SchH) Deutsche Meister VPG (Deutsche Meisterschaft VPG) Mistrz Niemiec Psów Obrończych (Mistrzostwa Niemiec Psów Obrończych) - zwycięzca głównych zawodów psów obrończych, organizowanych raz w roku przez ADRK

MIĘDZYNARODOWE TYTUŁY

IPO-I Pies Obrończy I st. Międzynarodowy tytuł (FCI) dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne
IPO-II Pies Obrończy II st. Międzynarodowy tytuł (FCI) dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne; wyższy stopień zaawansowania od IPO-I
IPO-III Pies Obrończy III st. Międzynarodowy tytuł (FCI) dokumentujący wyszkolenie psa/suki w kierunku obronnym, na które składa się: ogólne posłuszeńtwo, praca węchowa i ćwiczenia obronne; najwyższy stopień zaawansowania

POLSKIE TYTUŁY

PT I Pies Towarzyszący I st. Tytuł przyznawany psu, który zdał egzamin na Psa Towarzyszącego I st, obejmujący ogólne zasady posłuszeństwa
PT II Pies Towarzyszący II st. Tytuł przyznawany psu, który zdał egzamin na Psa Towarzyszącego II st, obejmujący ogólne zasady posłuszeństwa oraz ćwiczenia z pracy węchowej
PSO Pies Stróżująco-Obronny  

Niemieckie oceny wystawowe:

SKRÓT

ROZWINIĘCIE

OBJAŚNIENIE

V Vorzuglich Doskonały
SG Sehr gut Bardzo dobry
G Gut Dobry
Gen. Genuged Dostateczny
NG (U) Nicht genugend (Ungenuged) Niedostateczny
O.b. Ohne bericht Bez oceny (bez opisu)
VV Vielversprechend Bardzo obiecujący
VSP Versprechend Obiecujący
WV Nicht versprechend Mało obiecujący

Najważniejsze niemieckie tytuły i określenia hodowlane:

SKRÓT

ROZWINIĘCIE

OBJAŚNIENIE

ZTP Zuchttauglichkeitsprufung Test Przydatności Hodowlanej; niemiecki przegląd hodowlany, skłdający się z 2 części: oceny charakteru i szczegółowego opisu eksterieru; jest podstawowym warunkiem dopuszczenia psa/suki do hodowli
Koerung   Licencja hodowlana; bardzo szczegółowe, trudne testy charakteru i opisy eksterieru psów/suk ubiegających się o nią; próby te nie są obowiązkowe jednak podnoszą prestiż psa/suki
Gek. bis ... (data) Gekoert bis Pies/suka, który zdobył licencję hodowlaną (pomyślnie przeszedł Koerung) na okres 2 lat, stąd podaje się datę do kiedy licencja obowiązuje
Gek. b. EzA Gekoert bis Ende des zuchtverwendnungsfahigen Alters Pies/suka, który zdobył licencję hodowlaną (pomyślnie przeszedł Koerung) dożywotnio (do końca przydatności hodowlanej). Przyznawany po dwóch latach od zdania pierwszego Koerungu, na podstawie oceny dotychczasowego potomstwa (wg starego regulaminu pies/suka przechodził ponownie identyczny test jak przy pierwszym Koerungu)
KLZ Kor- und Leistungzucht Niemieckie oznaczenie skojarzenia, w którym oboje rodzice szczeniąt posiadali Koerung oraz świadectwa użytkowości, a także wszyscy dziadkowie szczeniąt posiadali świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I)
KZ Korzucht Niemieckie oznaczenie skojarzenia, w którym oboje rodzice szczeniąt posiadali Koerung oraz świadectwa użytkowości, ale któryś z dziadków szczeniąt nie posiadał świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I)
LZ Leistungzucht Niemieckie oznaczenie skojarzenia, w którym oboje rodzice szczeniąt posiadali świadectwa użytkowości (min. VPG I lib IPO-I), a także wszyscy dziadkowie szczeniąt posiadali świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I)
GZ Gebraushundzucht Niemieckie oznaczenie skojarzenia, w którym oboje rodzice szczeniąt posiadali świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I), ale któreś z dziadków szczeniąt nie posiadało świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I)
EZ Einfachzucht Niemieckie oznaczenie skojarzenia, w którym jedno z rodziców szczeniąt nie posiada świadectwa użytkowości (min. VPG I lub IPO-I)
HD - lub +/- Hip Displasia - lub +/- Dysplazja biodrowa - lub +/-; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji biodrowej z wynikiem całkowicie wolny od dysplazji lub wolny od dysplazji (wg oznaczeń niemieckich) *
ED - lub +/- Elbow Displasia - lub +/- Dysplazja łokciowa - lub +/-; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji łokciowej z wynikiem całkowicie wolny od dysplazji lub wolny od dysplazji (wg oznaczeń niemieckich) *
HD + Hip Displasia + Dysplazja biodrowa +; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji biodrowej z wynikiem - lekka dysplazja (wg oznaczeń niemieckich) *
HD ++ Hip Displasia ++ Dysplazja biodrowa ++; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji biodrowej z wynikiem - średnia dysplazja (wg oznaczeń niemieckich) *
HD +++ Hip Displasia +++ Dysplazja biodrowa +++; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji biodrowej z wynikiem - ciężka dyplazja (wg oznaczeń niemieckich) *
ED + / ++ / +++ Elbow Displasia + / ++ / +++ Dysplazja łokciowa + / ++ / +++; oznaczenia psa/suki prześwietlanego w kierunku dysplazji łokciowej z wynikiem odpowiednio - lekka / średnia / ciężka dysplazja (wg oznaczeń niemieckich) *

Kliknij TUTAJ, aby przeczytać artykuł o zasadach hodowli rottweilerów w Niemczech.

* Oznaczenia dysplazji:

DYSPLAZJA BIODROWA (HD)

OZNACENIA POLSKIE

OZNACZENIA MIĘDZYNARODOWE (FCI) - obowiązują też w Polsce od 2001 roku

OZNACZENIA NIEMIECKIE (ADRK)

OBJAŚNIENIE SKRÓTU

HD A1

HD A

HD - (frei)

Całkowicie wolny od dyplazji

HD A2

HD B

HD +/-

Wolny od dysplazji

HD B1

brak odpowiednika

brak odpowiednika

Podejrzany o dysplazję (wynik kwalifikujący do ponownego prześwietlenia)

HD C1

HD C

HD +

Lekka dysplazja **

HD C2

HD D

HD ++

Średnia dysplazja

HD C3

HD E

HD +++

Ciężka dysplazja

   

HD 0

Bez prześwietlenia na dysplazję

** W Niemczech oraz większości krajów europejskich wynik prześwietlenia oznaczający lekką dysplazję kwalifikiuje psa/sukę do hodowli. W Polsce zaś psy/suki z tym rezulatem prześwietlenia (C1 lub obecnie C) nie są dopuszczane do hodowli.

DYSPLAZJA ŁOKCIOWA (ED) ***

OZNACZENIA MIĘDZYNARODOWE (FCI)

OZNACZENIA NIEMIECKIE (ADRK)

OBJAŚNIENIE SKRÓTU

ED 0

ED - (frei)

Całkowicie wolny od dyplazji

brak odpowiednika

ED +/-

Wolny od dysplazji

ED I

ED +

Lekka dysplazja

ED II

ED ++

Średnia dysplazja

ED III

ED +++

Ciężka dysplazja

 

ED 0

Bez prześwietlenia na dysplazję

*** W Niemczech (ADRK) badania dla rottweilerów w kierunku dysplazji łokciowej zostały wprowadzone obowiązkowo w 1996 roku. W większości krajów europejskich prześwietlenia te są wprowadzane jako obowiązujące, ale narazie dla celów statystycznych i nie stanowią o kwalifikacji psa/suki do hodowli. Obecnie w Polsce badania w kierunku ED nie są wymagane do dopuszczenia psa/suki do hodowli i nie są w związku z tym powszechne.

Jeśli chcesz poznać objaśnienie jeszcze innego skrótu, wyślij do nas e-mail.

Strona główna

 

Nie kopiować tego artykułu w całości lub fragmentach bez zgody autora. Copyright by J.R. © 2002