MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB) – Poznań (PL) – 8/9.11.2008

Sędzia / judge – Anna Tits (Rosja)

Ilość zgłoszonych rottweilerów / no. of entered rottweilers - 44

PSY / MALES

SUKI /FEMALES

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (1/1)

? -IMAM Canegro (AMBROŻY Fanelus – BEA Canegro)

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (4/4)

W. ob.1/VV1 - MIRANDA Marstal (DEACON of Voyager Rotts – PRISKA Marstal)

W. ob.2/VV2 – INA Canegro (AMBROŻY Fanelus – BEA Canegro)

W. ob.3/VV3 - ARMA Rottweiler vom Hause Schymura (GRAF Grosin – HANNA Grosin)

W. ob. 4/VV4 - HAIDI Catani (Rus RPH Nekar VIKING – ALIBI Catani)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (0)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (9/9)

Dosk. 1/V1 – MŁ. Zw. PL ’05, Zw. Rasy - Bleper's ZITA (Rus RPH Nekar MAXIMILIAN – Rus RPH Nekar MANGRI)

Dosk. 2/V2 – HEYA Cordis (FILOU v. Rauberweg – LUBA Ankus)

Dosk. 3/V3 – HIMERA Cordis (FILOU v. Rauberweg – LUBA Ankus)

Dosk. 4/V4 – KENIA Lewirot (MORRO v.d. Scherau – BIBI Gent)

? - FANNY vom der Scherau (VICO v. Kressbach – MARA v.d. Scherau)
? - OLIMPIA Ekland (AMBASSADOR v. Shambala – LIVIA Ekland)
? - OTYLIA Ekland (AMBASSADOR v. Shambala – LIVIA Ekland)
? - PASJA Ekland (AMBASSADOR v. Shambala – THEA v.d. Bleichstrasse)
? - SUDA von der Somerweide (TORREODOR is Rojaus Slenio – NEDA of Silver Field KG)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (5/5)

Dosk. 1/V1 – CACIB, Zw. PL ‘08 - ABARTH Zgraja Karola (BEN Canegro – DEMI z Ulicy Rolnej)

Dosk. 2/V2 - BORYS Darel (MORRO v.d. Scherau – TINKA Darel)

Dosk. 3/V3  - DUSTIN R.G. Alegranda (UMBRO v. Sittard – ZETA DAREL R.G. Alegranda)

Dosk. 4/V4 - GANDALF Marstal (COBRA v.h. Falconsnest – PRISKA Marstal)

? - BOS Darel (MORRO v.d. Scherau – TINKA Darel)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (4/6)

Dosk. 1/V1 – res. CACIB - Bleper's ZARINA (Rus RPH Nekar MAXIMILIAN – Rus RPH Nekar MANGRI)

Dosk. 2/V2 - REGGI Amber Rottis (JUMBO v. Kummelsee – VICTORIA R.G. Alegranda)

Dosk. 3/V3 - LARA Saturian (CHUCK Cordis – OLGA Saturian)

Dosk. 4/V4 - JEAN von der Crossener Ranch (HENRY v.d. Hassberghohen – WHITNEY v.d. Crossener Ranch)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (3/4)

Dosk. 1/V1 – res. CACIB - FIL Bona Dea Plyus (MAMBO v.d. Crossener Ranch – GERTRUDA z Amber Haus)

Dosk. 2/V2 - KENZO z Samotni Christa (CHUCK Cordis – INFANTKA z Samotni Christa)

Dosk. 3/V3 - GERONIMO vom Hainichfelsen (FILOU v. Rauberweg – CASSANDRA v. Hainichfelsen)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (2/4)

Bez lokat/without placements:

BRENDA Wyrwidab

ZOZALKA Bastemaro

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (1/1)  

Dosk. 1/V1 – Rus  RPH Nekar ONYX (Faiter Erfolg VIKING – Rus RPH Nekar TSERERA)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (3/3)

Dosk. 1/V1 – CACIB, Zw. PL ’08 - BARESCA R.G. Alegranda (MORRO v.d. Scherau – ULLA R.G. Alegranda)

Dosk. 2/V2 - THEA von der Bleichstrasse (EMIL v.d. Bleichstrasse – GWEN v.d. Bleichstrasse)

Dosk. 3/V3 - WENKE vom Herrenholz (AMIGO v. Shwaiger Wappen – VENUS v. Herrenhoz)

KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (2/5)

Dosk. 1/V1 – CACIB res. – AMBROŻY Fanelus (GISMO v.d. Bleichstrasse – CRANBERRY Bleper’s)

Dosk. 2/V2 - ALIGATOR vom Hause Haase (MUCK v.d. Scherau – NADJA v.d. Scherau)
KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (1/2)

Dosk. 1/V 1-  PRISKA Marstal (FANTO vom Kummelsee – NESKA RAUBRITTER Ankus)

Powrót / Back