[Pełna wersja menu] [O nas] [Nasze psy: PAX Predator; NESKA RAUBRITTER Ankus; INKA Marstal; ELIOT NESS Marstal; PRISKA Marstal; MILLA Marstal; DYLAN Marstal] [O rottweilerach] [Szczenięta: Aktualnie; Poprzednie mioty; Szczenięta u nas] [[Galerie zdjęć] [Wyniki wystaw] [Linki] [E-mail] [Księga gości] [English version]

IFR - Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Rottweilera

Strona główna >> O rottweilerach >> IFR

Mimo że Polska nie należy do IFR, uznałam, że warto wspomnieć o niej, jako że jest to jedyna organizacja o zasięgu ponadkrajowym działająca na rzecz rasy Rottweiler. Tym bardziej temat IFR jest wart wspomnienia, iż często nas pytano o tę organizcję, a dotychczas nie sptokałam się z pełnym wyjaśnieniem działalności IFR w polskiej literaturze fachowej. IFR Zrzesza obecnie 20 krajowych klubów rottweilera z całego świata. Sądzę, że jest oficjalnym świadectwem międzynarodowej współpracy miłośników rottweilera.

International Federation of Rottweiler Friends (IFR), czyli Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Rottweilera ma swoją siedzibę w Niemczech. Obecnie działa w oparciu o konwencję z 24 sierpnia 1995, która została przyjęta w podczas Kongresu IFR w Bruck w Austrii. Historia IFR sięga jednak już lat 60 XX wieku, kiedy to 16 maja 1969 roku zebrali się przedstawiciele klubów rottweilera z Niemiec, Danii, Anglii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Austrii, Szwecji, Szwajcarii i USA, aby utworzyć organizację, której celem byłaby promocja rasy Rottweiler na arenie międzynarodowej. Zadania i cele IFR zostały ujęte w Konwencji, która w oparciu o zdobyte doświadczenia była uaktualniana w 1988 roku na Kongresie IFR w Espoo w Finlandii, a następnie w1995 roku właśnie we wspomnianym wcześniej Bruck w Austrii.

Cel i zadania IFR

Głównym celem polityki prowadzonej przez IFR jest utrzymanie oryginalnych cech charakteru Rottweilera, na które składa się pewność siebie, otwarte, przyjacielskie zachowanie w stosunku do rodziny i reszty społeczeństwa, a także zdolności użytkowe. Oprócz typowego szkolenia obronnego Rottweilerów, należy znaleźć i rozwijać też inne formy użytkowania tej rasy, typowe dla mocnego, pracującego psa jakim jest Rottweiler, które znajdą zastosowanie w codziennym życiu z tymi psami.

Zwracana jest uwaga na potrzebę współpracy między klubami rottweilera poszczególnych państw. Zadaniem, zwłaszcza sędziów specjalizujących się w rasie Rottweiler i władz klubów, jest koordynacja działań zmierzającyh do poprawy zdrowia rottweilerów, interpretacji wzorca rasy i ustalenie celów pierwszoplanowych w hodowli rasy.

Podkreśla się konieczność zgodności form działania poszczególnych klubów rottweilera w państwach przynależnych do IFR z regulacjami FCI (Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej).

Członkostwo w IFR

Członkami IFR mogą być wyłącznie krajowe kluby rottweilera (a nie pojedyncze osoby), które działają w ramach krajowych organizacji kynologicznych, należących do struktur FCI. Jeśli w danym państwie istnieje więcej klubów rottweilera, do członkostwa w IFR musi być wybrany tylko jeden z nich.

Członkowskie kluby płacą roczną składkę na rzecz IFR, której wysokość zależy od liczby członków w danym klubie.

Władze IFR stanowią Zjazd Delegatów oraz Zarząd, składający się z czterech prezydentów, Skarbnika(Sekretarza). Pierwszy Prezydent musi pochodzić z Niemiec i być członkiem ADRK (Niemiecki Klub Rottweilera) - obecnie funkcję tę sprawuje niemiecki sędzia kynologiczny Anton Spindler. Zarząd jest wybierany na okres do kolejnego Kongresu IFR.

Państwa, których kluby Rottweilera obecnie należą do IFR: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Norwegia, Portugalia, RPA, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wlk. Brytania, Węgry.

Państwa, których kluby Rottweilera ubiegają się aktualnie o człnkostwo w IFR: Korea Płd., Meksyk, Peru.

Działalność IFR

Co jakiś czas zwoływane są zjazdy delegatów z państw członkowskich IFR (każdy krajowy klub rottweilera może wysłać jednego przedstawiciela). Podczas takich kongresów m.in. wybiera się zarząd, podejmuje decyzje odnośnie przyjęcia nowych państw członkowskich, decyduje o miejscu i dacie przyszłych festiwali IFR, a także składane są przez poszczególnych przedstawicieli raporty z działalności ich klubów.

Głównym widocznym przejawem działalności IFR są jednak festiwale IFR. Co jakiś czas (ostatnio co roku) jeden z klubów członkowskich organizuje tą imprezę w swoim państwie. Na każdą taką imprezę może się składać: konkurs urody rottweierów - Wystawa IFR, zjazd delegatów - Kongres IFR i konkurs użytkowości rottweilerów - Mistrzostwa IFR w IPO (SchH). Nie na każdym Festiwalu IFR muszą jednak odbywać się wszystkie trzy wydarzenia. Na wystawę mogą być zgłaszane rottweilery z całego świata na zasadach zgłaszania na każdy inny rodzaj wystawy. Jeśli w danym roku odbywają się na Festiwalu IFR zarówno wystawa, jak i konkurs użytkowości, to tytuł Zwycięzcy Festiwalu IFR otrzymuje pies/suka, który najlepiej spisał się w tych obydwu rodzajach konkurencji.

Najbliższy Festiwal IFR odbędzie się w dniach 14-17 Sierpnia 2003 roku w Portugalii. Tym razem złożą się na niego kongres i wystawa, zaś nie odbędą się mistrzostwa IPO.

Niektóre festiwale IFR w przeszłości:

11-13.10.2002 - Francja - Lyon - Mistrzostwa IFR w IPO, BEZ wystawy i BEZ kongresu - IMPREZA NIE ODBYŁA SIĘ, z powodu sporów wewnętrznych we Francuskim Klubie Rottweilera ...

Październik 2001 - Włochy - Castono Primo - Mistrzostwa IFR w SchH, BEZ wystawy i BEZ wystawy i BEZ kongresu

Sierpień 2000 - Belgia - Diest - Kongres IFR, Wystawa IFR i Mistrzostwa IFR w IPO

Październik - USA - Chicago - Kongres IFR, Wystawa IFR i Mistrzostwa IFR w SchH

Sierpień 1995 - Austria - Wiedeń - Kongres IFR, Wystawa IFR i Mistrzostwa IFR w SchH

Wrzesień 1992 - Szwajcaria - Wiedeń - Kongres IFR, Wystawa IFR i Mistrzostwa IFR w SchH

Wrzesień 1989 - Niemcy - Kolonia - Kongres IFR, Wystawa IFR i Mistrzostwa IFR w SchH

 

Joanna Rymarczyk

 

Powrót do strony O rottweilerach

Nie kopiować tej strony w całości lub fragmentach bez zgody autora. Copyright by J.R. © 2002