WYSTAWA SPECJALISTYCZNA ROTTWEILERÓW ADRK
ROTTWEILER SPECIAL ADRK SHOW – 1. DESSAUER AUSSTELLUNG - 22.05.2010

Sędzia / judge – Uwe Petermann (ADRK, Niemcy/Germany)

Ilość zgłoszonych rottweilerów / no. of entered rottweilers - 50

PSY / MALES

SUKI /FEMALES

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (2/2)

W.ob.1/VV1 - DANTE vom Haus Rosenberger (LUI v.d. Blockhutte - JOIE v.d. Weinrebe)

W.ob.2/VV2 - GOFY vom Haus Jaeger (GINO v. St. Niclas - TRIXI v. Elbschlosschen)

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (1/1)

W.ob.1/VV1 - GRETE vom Haus Jaeger (GINO v. St. Niclas - TRIXI v. Elbschlosschen)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (3/3)  

Dosk. 1/V1, JCAC - ATZE von der Holzhaussiedlung II (GRINGO v. Oberpfalzer Wald - TESSA v.d. Holzhaussiedlung)

Dosk. 2/V2 - HERO von der Tonberger Hoehe (EXEL v. Weissen Schwan - CIM v.d. Tonberger Hoehe)

B.db. 3/SG3 - CHEKO vom Haus Rosenberger (DANJO v.d. Tonberger Hoehe - ANNE v. Haus Rosenberger)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (13/15)  

Dosk. 1/V1, JCAC - HOLLY von der Tonberger Hoehe (EXEL v. Weissen Schwan - CIM v.d. Tonberger Hoehe)

Dosk. 2/V2 - WICKI v.d. Friedrichshof (TOBI v. Elbschloesscen - JENOLA v. Maulbeergraben)

Dosk. 3/V3 - EICKA v. Gustener-Moor (GRINGO v. Oberpfalzer Wald - BELLA v. Wachberg)

Dosk. 4/V4 - HERA v. Wachberg (DANJO v.d. Tonberger Hoehe - ANNE v. Haus Rosenberger)

Dosk./V - MOLLY von der Sudpfalz (GRINGO v. Oberpfalzer Wald - JACKY v.d. Sudpfalz)

Dosk./V - DANA vom Schloss Landestrost (UNOX v. Hause Anin - WICKY v. Woelpinghausen)

B.db./SG - GISELL aud der Espenstatte (MEDOC v.d. Maulbeergraben - ZORITA v. Hause Neubrand)

B.db./SG - CIM vom Hause Hegel (UNOX v. Hause Anin - CLEO v. Blockhutte)

B.db./SG - GISETT aud der Espenstatte (MEDOC v.d. Maulbeergraben - ZORITA v. Hause Neubrand)

B. db./SG - ESTHER v. Gustener-Moor (GRINGO v. Oberpfalzer Wald - BELLA v. Wachberg)

B.db./SG - ISSA vom Oberpfalzer Wald (GRINGO v. Oberpfalzer Wald - DREAM v. Wolfert Turm)

B.db./SG - WINNI v.d. Friedrichshof (TOBI v. Elbschloesscen - JENOLA v. Maulbeergraben)

B.db./SG - JILL von der Raspeburg (DANJO v.d. Tonberger Hoehe - BEA v.d. Raspeburg)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (2/2)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - SANTO von Kalenborn (PUMMEL v. Kalenborn - ODONKA v. Kalenborn)

B.db. 2/SG2 - DOC vom Heidehof (ATILLA v. Auenblick - BRISKA v. Heidehof)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (4/4)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - FABIENNE aus der Espenstatte (IVES v. Hause Neubrand II - KATHE a.d. Blumental)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - ZORA von der Holzhaussiedlung (FIPS v.d. Weinrebe - GESA v.d. Holzhaussiedlung)

B.db. 3/SG3 - DONNA von der Havelhexe (HERO v.d. Thalheimer Flur - BORKA v.d. Havelhexe)

B. db. 4/SG4 - DESY vom Heidehof (ATILLA v. Auenblick - BRISKA v. Heidehof)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (3/3)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw., CAC - MAMBO von der Crossener Ranch II (MAMBO v.d. Crossener Ranch - VICKY v.d. Weinrebe)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - ARNY vom Schloss Bloemersheim (HERBIE vom Gruenteblick - PRISKA vom Wolfsberg II)

Dosk. 3/V3 - GARRY von der Tonberger Hoehe (BILL vom Blauen Stahl - CIM v.d. Tonberger Hoehe)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (5/5)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - HOLLY von der Haselaue (ZAMP v.d. Sachsenburg - AIKA v. Koebelbrunnen)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - DIONA aus der Espensatte (BEN v. Langen Grund - ZORITA v. Hause Neubrand)

Dosk. 3/V3 - BELLA vom Wachberg (ODO v. Fleischer - WENDY v. Wachberg)

Dosk. 4/V4 - WHOOPIE vom Auersberg (IVES v. Hause Neubrand II - SAMBA vom Auersberg)

Dosk./V - WOLKE von der Holzhaussiedlung (JUMBO v. Kuemmelsee - OLIVIA v.d. Holzhaussiedlung)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (6/6)  

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - KARL vom Hause Neubrand (UNKAS v. Hause Neubrand - FARINA v. Gruentenblick)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - IVAN Dei Tesori Etruschi (IVAN Genesis II - DENISE)

Dosk. 3/V3 - GERO von der Sachsenburg (HERO v.d. Hassberghoehen - ZECKE v.d. Sachsenburg)

Dosk. 4/V4 - DOLF vom Wachberg (FILOU v. Rauberweg - DORLE v. Kleinen Loewen)

Dosk./V - TOBI vom Elbschloesschen (NEPUMUK v.d. Holzhaussiedlung - QUARTA v. Elbschloesschen)

Db./G - VEITH vom Auersberg (ORLANDO v. Hause Neubrand - SAMBA v. Auersberg)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (5/5)  

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw., CAC - TIFFANY von der Holzhaussiedlung (NEPUMUK v.d. Holzhaussiedlung - ENGI v. Steinberg)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - SIDNEY Dei Tesori Etruschi (IVAN Dei Tesori Etruschi - GIBILTERRA Dei Tesori Etruschi)

Dosk. 3/V3 - FANNY vom Hohegeiss (JONAS v. Rauberweg - BABUSCHKA v. Hohegeiss)

Dosk. 4/V4 - BONNY vom Hause Hegel (DASCO v.d. Blockhuette - CLEO v.d. Blockhuette)

B.db./SG - BRISKA vom Heidehof (XIMBO v. Nixstein - ZIRA v. Wappenhaus)

KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (1/1)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - NEX vom Erxespring (UMBRO v. Sittard - RENI v. Goldenen Stern)

KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (2/3)

Dosk. 1/V1, Dt.-VDH Ch. Anw. - QUARTA vom Elbschloesschen (ODIN v. Fleischer - KONNY v. Elbschloesschen)

Dosk. 2/V2, res. Dt.-VDH Ch. Anw. - MILLA Marstal (DEACON of Voyager Rotts - PRISKA Marstal)

Powrót / Back